Sempozyumun Amacı

Modern yaşamın etkisiyle kaybolmaya yüz tutan birçok geleneksel değer gibi dengbejlik de zamanın ruhuna yenik düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Sözlü kültürün önemli bir aracı olan dengbejlik kültürünün ve bu kültürün taşıyıcısı olan dengbejlerin geçmişten günümüze uzanan serüvenine bilimsel bir katkı sağlamak ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Sözlü iletişimin yazılı iletişim karşısında giderek zayıflamasıyla,günümüzde oldukça farklı formlara dönüşen dengbejlik kültürünü ve bunun icracısı olan dengbejleri tanıtmak, kayıt altına almak ve çok kültürlü Anadolu coğrafyasının bu önemli değerinigelecek nesillere aktararak farkındalık oluşturmak bu sempozyumun düzenlenmesindeki temel amaçtır.


Mezopotamya havzasının acılarını, sevinçlerini, doğanın tüm seslerini ve burada yaşayan halkların ortak tarihini yüzyıllar boyunca belleklerinde taşıyarak bizlere ulaştıran dengbejler ilk kez bir sempozyuma konu olmaktadır. Bu amaçla yapılacak tüm bilimsel çabalar, sahip olduğumuz bu zenginliğin daha iyi anlaşılması ve gelecek kuşaklara miras bırakılmasına katkı sağlayacaktır.


Dengbejliğin tarih, edebiyat, sosyoloji, sosyal/kültürel antropoloji, halkbilim, din, müzik, iletişim, turizm, felsefe ve psikoloji gibi alanlardaki yansımaları bu sempozyum çerçevesinde ele alınacak ve değerlendirilecektir.