Kurullar

Onur Kurulu

Mehmet AKTAŞ : Şırnak Valisi
Turan BEDİRHANOĞLU - Şırnak Belediye Başkan V.
Prof. Dr. Mehmet Emin ERKAN : Şırnak Üniversitesi Rektörü
Yılmaz ALTINDAĞ – DİKA Genel Sekreteri
Osman GELİŞ – Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Düzenleme Kurulu

Doç. Dr. İbrahim BAZ
Dr. Öğr. Üyesi Çağdaş ERTAŞ
Dr. Öğr. Üyesi Ruhullah ÖZ
Öğr. Görevlisi Susin GÖREN KEKEÇ
Öğr. Görevlisi Ayzıt GÖRÜCÜ
Öğr. Görevlisi Bedirhan ÖNEM
Arş. Gör. İsmet TUNÇ

Bilim ve Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdulwahab Khalid MOSA, Zaho Üniversitesi (Irak)
Prof. Dr. Ali ERGUR, Galatasaray Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Arzu ÖZTÜRKMEN, Boğaziçi Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Christine ROBINS, Exeter Üniversitesi (İngiltere)
Prof. Dr. Eyüp ERDOĞAN, Mersin Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Leyla NEYZİ, Sabancı Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Meral ÖZBEK BOSTANCIOĞLU, Beykoz Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Mustafa Muhtar KUTLU, Ankara Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Serpil MÜRTEZAOĞLU, İstanbul Teknik Üniversitesi (Türkiye)
Prof. Dr. Yıldız DEVECİ BOZKUŞ, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Abdulsalam Najimaldeen ABDULLAH, Zaho Üniversitesi (Irak)
Doç. Dr. Emine UÇAR İLBUĞA, Akdeniz Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Hussein Othman ABDULRAHMAN, Zaho Üniversitesi (Irak)
Doç. Dr. Kemal EROL, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Metin YÜKSEL, Hacettepe Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Rohat CEBE, Batman Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Serhat HARMAN, Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Doç. Dr. Seyit Battal UĞURLU, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Zahir ERTEKİN, Bingöl Üniversitesi(Türkiye)
Doç. Dr. Yavuz PEKMAN, İstanbul Üniversitesi(Türkiye)
Dr. Öğr Üyesi Memet Metin BARLIK, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Bayram KANCA, Giresun Üniversitesi(Türkiye)
Dr. Öğr. Üyesi Canser KARDAŞ, Muş Alparslan Üniversitesi(Türkiye)
Dr. Clemence SCALBERT-YUCEL, Exeter Üniversitesi (İngiltere)
Dr. Esmail SHAMS, Tahran Azad Üniversitesi (İran
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ASLAN, Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Oles KULCHYNSKY, Mohyla Üniversitesi (Ukrayna)
Dr. Saed Khudeida ALO, Duhok Üniversitesi (Irak)
Dr. Salar KUHZADY, Araştırmacı(İran)
Dr. Öğr. Üyesi Şakire BALIKÇI, Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye)
Dr. Wendelmoet HAMELINK, Oslo Üniversitesi (Norveç)