Sekreterya

Arş. Gör. İsmet Tunç ( Telefon: 0506 471 10 13 )

Öğr. Görevlisi Susin GÖREN KEKEÇ

Cemile SARIŞAHİN

İletişim

Web Adresi: dengbejliksempozyumu.sirnak.edu.tr

E-posta : dengbejliksempozyumu@gmail.com