Katılım Şartları

1. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.

1. Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.

3. Tebliğ özetleri kabul edilen katılımcılara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

4. Tebliğlerin tam metin olarak en geç 10 Nisan 2019 tarihine kadar mail yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Sempozyum Metin Yazım Kurallarına uyulması esastır.

5. Ulaşım giderleri katılımcılar tarafından, konaklama giderleri ise sempozyum organizasyonu tarafından karşılanacaktır.