Önemli Tarihler

Özet Son Gönderme Tarihi : 28 Şubat 2019

Kabul edilen Tebliğlerin İlanı : 10 Mart 2019

Tam Metin Gönderme Tarihi : 10 Nisan 2019

Sempozyum Tarihi : 19-20 Nisan 2019

Yer : Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre Kültür Merkezi